De Plateaux

vloei

Panoramapad

Vlakbij het Brabantse Bergeijk ligt het grensoverschrijdend natuurgebied De Plateaux (NL) – Hageven (B). Hoewel we vandaag in beide landen lopen, ligt het accent toch duidelijk op De Plateaux. Er zijn in dit gebied enkele wandelroutes uitgezet en twee daarvan trekken onmiddellijk onze aandacht. Het Panoramapad van 7,3 km – gele route – langs diverse hoogtepunten van het gebied en de Wandelroute Vloeiweiden van 3,3 km – rode route – waarbij het accent op de cultuurhistorische vloeiweiden en het oorspronkelijke bosgebied ligt. We besluiten voor beide routes te gaan en lopen uiteindelijk door gevarieerde bossen, vloeiweiden, droog en nat heide- en vennengebied, zandvlakten en beekdal van de Dommel.
We doen eerst de rode en dan de gele route.

Vloeiweiden

De historische vloeiweiden Pelterheggen zijn zonder twijfel zeer bijzonder. Het Maaswater komt hier via een kanaal het gebied binnen. Via onder- en bovensloten, kanaaltjes, stuwtjes en aquaducten bereikt het water vervolgens alle percelen. Dit water is kalkrijk en zorgt voor bijzonder kruidenrijke hooilanden. Werkelijk een lust voor het oog. In het voorjaar steken de brede orchissen en gulden sleutelbloemen met hun geel gekleurde kopjes boven het gras van de vloeiweiden uit en in de herfst kleuren de velden lila met de bloemen van de tijdloze herfsttijloos. Dit laatste plantje staat op de Rode Lijst, een lijst met zeldzame plantensoorten. De tijdloze herfsttijloos dankt zijn naam mede aan de unieke bloeiwijze: geen vruchten in het voorjaar, bloemen in het najaar en geen bladeren in de bloeitijd. Hoe tijdloos is dat!

Ingenieus waterwerk

Heel apart ook om over de vloeiweiden te lopen. Je ziet het water werkelijk over het pad van de ene naar de andere kant kabbelen. Zo leuk. Graszoden verspreiden het water op de weiden. Op de website van Natuurmonumenten lazen we al dat de percelen golvend en hellend zijn aangelegd en we zien dit hier ook terug. Op een zgn. golf kan het water richting kleine greppeltjes worden geleid waarna het aan de oppervlakte kan afstromen. Een hellend perceel maakt totale  bevloeiing van voor naar achter mogelijk. Laaggelegen vennen en gebieden profiteren vervolgens van het restwater.

Stekskeswetering

Dan lopen we over de zgn. stekskeswetering waar populieren staan resp. stonden die eerder voor de luciferindustrie bestemd waren. Ook klompen werden er trouwens van gemaakt. Natuurmonumenten is hier duidelijk aan het snoeien. We verlaten de wetering, passeren een bruggetje waar we een reiger spotten en een hek om dan in het oorspronkelijke bos terecht te komen. Het gebied waar de vloeiweiden zich nu bevinden, zag er vroeger ook zo uit. Wauw, wat een werk is er verricht om deze weiden weer terug in het gebied te brengen.

Nat & droog

De rest van de rode route lopen we hoofdzakelijk door dit oorspronkelijke bos. Lekker wandelen hier op deze vrijdagochtend. Als we bij het start/eindpunt komen, zien we dat onze auto op de parkeerplaats inmiddels gezelschap heeft gekregen. Er staan nu tien auto’s geparkeerd. Maar goed, tijd voor de langere Panoramaroute met de gele markeringen. We lopen wederom over de vloeiweiden, zij het nu in andere richting. Als altijd is het verrassend een pad ook eens in tegengestelde richting te wandelen. We gaan dan het bos weer even in om vervolgens het droog en nat heide- en vennengebied, zandvlakten en het beekdal van de Dommel te ontdekken.

Brabants Gageltje

Het is wel duidelijk dat ook hier aan natuurherstel wordt gedaan. Akkers en naaldbossen hebben wederom plaatsgemaakt voor heide, landduinen en vennen. Een paar keer zien we reeën huppelen. Eén keer passeert een ree ons op slechts zo’n 10 meter afstand voor ons. Echt tof.

Net als in de Kampina spotten we dan ook hier gagel. Dit wordt bij het brouwen van bier nogal eens als alternatief voor hop gebruikt. Misschien ken je het Brabants Gageltje of Belgisch Gageleertje wel?


Han
gbrug

We lopen door, volgen een grillig vlonderpad om dan via een hangbrug de Dommel over te steken. Deze hangbrug voor voetgangers wiebelt aardig en laat ik dan uitgerekend hier een nordic walking pole laten vallen. Gelukkig hoef ik niet te zwemmen om deze terug te krijgen. Bukken volstaat!

Even later komen we bij een fraai uitkijkpunt op een zandheuvel aan. Hier heb je werkelijk een prachtig uitzicht over het voormalige landbouwgebied en het is een perfecte plek voor vogelliefhebbers. Afhankelijk van het seizoen waarin je in De Plateaux vertoeft – en de tijd die je hebt –, tref je er mogelijk de volgende dieren aan: wielewaal, goudhaan, kievit, wulp, boompieper, boomleeuwerik, roodborsttapuit, geelgors, zandloopkever, gewone bronlibel, bruine kiekendief, gentiaanblauwtje, Galloway runderen, heikikker…
Met recht een veelzijdig natuurgebied.

Hartelijks,

Je mag dit bericht delen op:
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Email
Over Irma de Bont

Over Irma de Bont

Irma werkt als zelfstandige onder de naam SveaVita.

VMBN-gecertificeerd mindfulnesstrainer en mindful natuurgids
co-creator van het bordspel “mind your step – beleef mindfulness”

Scroll naar top