Cookies

Cookies

SveaVita gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van je computer, tablet of smartphone.

Verschillende soorten cookies

 • Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
 • Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen je surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.
 • Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder je bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook je surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel  door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

Als je niet van cookies houdt

In- en uitschakelen van cookies

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk je browser hulppagina voor exacte instructies). Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van je site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.

Cookie overzicht

Cookie naam, cookie type, cookie doeleinde en bewaartermijn

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
In totaal zijn er op de site van SveaVita a 6 verschillende cookies aanwezig.
De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan deze website op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:

Functionele cookies

Provider Cookie naam Bewaartermijn
WordPress Elementor Persistent
Google rc::a Persistent
Google rc::c Einde sessie

Analytische cookies

Provider Cookie naam Bewaartermijn
WordPress _ga 2 jaar
WordPress _gat 1 dag
WordPress _gid 1 dag

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Hiervoor hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

 • De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd, wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd zodat uw locatie niet herleidbaar is.
 • Wij hebben Google géén toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google.

Websites van derden en wijzigingen

Deze cookie verklaring is niet van toepassing:

 • Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor SveaVita niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met jouw persoonsgegevens.
 • Raadpleeg altijd de privacy verklaring van deze websites alvorens van deze sites gebruik te maken.
 • Deze cookie verklaring kan worden gewijzigd. Bij wijzigingen zul je opnieuw worden gevraagd om je akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Intrekken van toestemming.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
 • Overdraagbaarheid van gegevens.

Mocht je vragen en/of opmerkingen over de gegevensverwerking van SveaVita hebben, stuur dan een verzoek naar info@sveavita.nl.

SveaVita wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij  je vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.
Ter bescherming van je privacy verzoekt SveaVita je om in deze kopie
je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

SveaVita zal zo snel mogelijk (in ieder geval binnen vier weken) op je verzoek reageren.

Klachtrecht

Interne behandeling

Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt SveaVita je graag om deze in onderling overleg op een goede manier op te lossen. Voor behandeling van je klacht kun je in eerste instantie een mail sturen naar info@sveavita.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten over het privacy- en cookiebeleid van SveaVita en/of de behandeling van persoonlijke gegevens, kun je je richten tot:

SveaVita
Trainingslocatie:
Cwartier, unit 107
Beekstraat 54
6001 GJ Weert

info@sveavita.nl
T 06 510 889 44

Scroll naar top